18 Ekim 2011 Salı

KONGRE GİRİŞİMİ

31 Mayıs 2011 Salı

'ÖLDÜRMEYİ REDDETMEK SUÇ DEĞİLDİR!'

Savaş bir insanlık suçudur!

Militarizmin maddi temeli “vatan”dır. Ben vatansever değilim. Ben vatan kavramını reddediyorum. Uğruna ölünecek ve öldürecek bir coğrafya parçasını sahiplenmeyi reddediyorum.  


Ama kimse karıştırmaya kalkmasın. Ben zorla kökünden sökülenlerin hasretini çektiği köyünden, kentinden, yağmalanan, el konulan ana-baba ocağından bahsetmiyorum.  Ona vatan denmiyor. Memleket deniyor. Sevdiklerinin, dedelerinin, ninelerinin anısını  barındıran, üstünde sıcak bir somun ekmeğin dumanı tüten bir diyardır, memlekettir.  Oysa vatan, kendinden başkasının, çizilmiş sınırlar içinde kalan herkesin ana-baba ocağını, ekmeğini, suyunu sahiplenmektir. Gayrımeşru bir mülkiyettir. Başkalarının evine göz dikmektir. 

Vatansızlık, vazgeçmektir. Mülkiyet haklarından, sahiplenmekten vazgeçmektir.  Vatansız bu yüzden dağa taşa ‘önce vatan’ diye yazmak yerine,  ‘önce insan’ diyebilmektir. Vatansızlık kimsenin ev sahibi, kimsenin misafir olmama, dolayısıyla kimsenin kimseyi kovmaya hakkı olmama durumudur. Düşmansızlıktır, kahramansızlıktır, hainsizliktir. 
Vatansızlık bütün silahları indirmek demektir. 

Savaşın ve militarizmin karşısında susmak bu toprakların kadim halkları Ermenilere yaşatılan büyük felakete,  Rumların  sürülmesine, Süryanilerin yok edilmesine, Alevilere yönelik kanlı planlara ortak olmak demek.


Kürt Halkının varlığının yok sayılmasında, kimliğinin ve dilinin yasaklanmasında, imhasında, devrimcilerin, Kürtlerin, faili meçhullerle, yargısız infazlarla katledilmesinde pay sahibi olmak; militarizmin uygulayıcıları tarafından işlenen kadın tecavüzlerine arka çıkmak demek.


Havan mermileriyle parçalanan, kurşunlarla delik deşik edilen çocukların günahını, zindanlarda işkence görenlerin ahını boynunda taşımayı kabullenmek demek.
Ve ben bunların hiç birine ortak olmak, hiç birini kabullenmek istemiyorum.


Militarizm, insanlık suçudur. Militarizmin her örgütü bu suçun failidir.


Ve bir kadın olarak, şimdilik zorunlu askerliğe mecbur edilmesem de militarizmin resmi zorlamalarla her gün her gün yeniden üretilmesine  karşı çıkmamayı vicdanım reddediyor!


D.Y.'Öldürmeyi reddetmek suç değildir!' 318'e HAYIR DE! BİR İMZA VER!

İmza Metni ve İmzacıların listesini görmek için http://www.savaskarsitlari.org

İmza vermek için ad-soyadınızı yazarak 318ehayir@savaskarsitlari.org'a bir email atın.
                                        

23 Mayıs 2011 Pazartesi

BAĞIMSIZLAR MECLİSE!


 


Biz;
Farklılıklarımızla birlikte, özgür ve
eşit yurttaşlar olarak yaşamak isteyenler;

Bu ülkenin vatandaşları olarak eşit siyasi haklara sahip olmak isteyen
Kürtler, Aleviler, çeşitli dinsel inançlara, etnik kökenlere ve
cinsiyet kimliklerine sahip insanlar;

İfade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerle mücadele eden
işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar;

Vahşi piyasa ekonomisinden, sosyal güvencesizlikten, işsizlikten ve
sadaka siyasetinden mağdur olan yoksullar;

Ekolojik yıkıma karşı doğa ile uyumlu bir yaşamın yanında olanlar;

Her türlü etnik, kültürel, cinsiyete dayalı ve sınıfsal farklılığın
engelsiz olarak mecliste temsil edilmesini savunanlar;

Ülkemizin karanlık dönemlerinin aydınlatılması ve tüm kirli odakların
dağıtılması için parlamentoda bir sesin olması gerektiğini düşünenler;

Barış isteyen ve barış için mücadele eden tüm Türkiyeliler,
%10 seçim barajını sandıkta bir kez daha
delmek, parlamentoya ülkenin farklı renk ve
seslerinin temsilcilerini göndermek için;

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun
bağımsız adaylarını destekliyor,
özgürlükçü ve eşitlikçi yeni bir anayasa
talep eden tüm yurttaşları
12 Haziran 2011 genel seçimlerinde
bu adaylara oy vermeye çağırıyoruz!


İmza vermek için www.bagimsizlarmeclise.org adresini ziyaret edebilir, desteğinizi kampanyayı çevrenizde yaygınlaştırarak sürdürebilir, sesimize ses, gücümüze güç katabilirsiniz…

Kampanyanın Facebook sayfasını ziyaret etmeyi de ihmal etmeyin: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_184089828309781&notif_t=group_activity